Khuyến Mãi Trả Sau Viettel 2018

Gói T80 Trả Sau Viettel - 80.000 đ có 300 phút nội mạng

Viettel Telecom xin trân trọng gửi tới quý khách hàng Gói cước khuyến mãi Trả sau T80 như sau: Tên gói cước: T80 Cước phí: 80.000 đ / tháng Ưu đãi được hưởng: Miễn phí 300 phút gọi nội mạng / tháng Với gói cước T80 tính ra chi phí để thực hiện cuộc gọi nội mạng Viettel chỉ 270 đ/ phút Thủ tục đăng ký Để đăng ký gói cước Trả sau T80 Quý khách chỉ cần gửi 7 thông tin sau qua Email đăng ký dịch vụ là: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. hoặc qua Zalo số: 0977 26 5058 sau đó chúng tôi sẽ có…

Gói T100 Trả Sau Viettel - 100.000 đ có 1000 phút nội mạng

Viettel Telecom xin trân trọng gửi tới quý khách hàng Gói cước khuyến mãi Trả sau T100  như sau: Tên gói cước: T100 Ưu đãi được hưởng: Miễn phí 1000 phút gọi nội mạng / tháng + 10 phút ngoại mạng Với gói cước T150 tính ra chi phí để thực hiện cuộc gọi nội mạng Viettel chỉ 100 đ/ phút Thủ tục đăng ký Để đăng ký gói cước Trả sau T100 Quý khách chỉ cần gửi 7 thông tin sau qua Email đăng ký dịch vụ là: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. hoặc qua Zalo số: 0977 26 5058 sau đó chúng tôi sẽ có…

Gói T150 Trả Sau Viettel - 150.000 đ có 1500 phút nội mạng

Viettel Telecom xin trân trọng gửi tới quý khách hàng Gói cước khuyến mãi Trả sau T150  như sau: Tên gói cước: T150 Cước phí: 150.000 đ / tháng Ưu đãi được hưởng: Miễn phí 1500 phút gọi nội mạng / tháng + 50 phút ngoại mạng Với gói cước T150 tính ra chi phí để thực hiện cuộc gọi nội mạng Viettel chỉ 100 đ/ phút Thủ tục đăng ký Để đăng ký gói cước Trả sau T150 Quý khách chỉ cần gửi 7 thông tin sau qua Email đăng ký dịch vụ là: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. hoặc qua Zalo số: 0977…

Gói B150 Trả Sau Viettel - 500 phút nội mạng và 3GB DATA

Viettel Telecom xin trân trọng gửi tới quý khách hàng Gói cước khuyến mãi Trả sau B150  như sau: Tên gói cước: B150 Ưu đãi được hưởng: - Miễn phí 500 phút gọi nội mạng - Miễn phí 3GB Data 3G/4G truy cập Internet tốc độ cao - Hết tốc độ cao vẫn truy cập được Internet Thủ tục đăng ký Để đăng ký gói cước Trả sau B150 Quý khách chỉ cần gửi 7 thông tin sau qua Email đăng ký dịch vụ là: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. hoặc qua Zalo số: 0977 26 5058 sau đó chúng tôi sẽ có nhân viên đến ký…

Gói B250 Trả Sau Viettel - 2000 phút nội mạng và 8GB DATA

Viettel Telecom xin trân trọng gửi tới quý khách hàng Gói cước khuyến mãi Trả sau B250  như sau: Tên gói cước: B250 Cước phí: 250.000 đ / tháng Ưu đãi được hưởng: - Miễn phí 2000 phút gọi nội mạng - Miễn phí 8GB Data 3G/4G truy cập Internet tốc độ cao - Hết tốc độ cao vẫn truy cập được Internet Thủ tục đăng ký Để đăng ký gói cước Trả sau B250 Quý khách chỉ cần gửi 7 thông tin sau qua Email đăng ký dịch vụ là: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. hoặc qua Zalo số: 0977 26 5058 sau đó chúng tôi…

Gói B250X Trả Sau Viettel - 2000 phút nội mạng + 100P ngoại mạng

Viettel Telecom xin trân trọng gửi tới quý khách hàng Gói cước khuyến mãi Trả sau B250X  như sau: Tên gói cước: B250X Cước phí: 250.000 đ / tháng Ưu đãi được hưởng: - Miễn phí 2000 phút gọi nội mạng - Miễn Phí 100 phút gọi ngoại mạng - Miễn phí 3GB Data 3G/4G truy cập Internet tốc độ cao - Hết tốc độ cao vẫn truy cập được Internet Thủ tục đăng ký Để đăng ký gói cước Trả sau B250X Quý khách chỉ cần gửi 7 thông tin sau qua Email đăng ký dịch vụ là: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. hoặc qua…

Gói B400 Trả Sau Viettel - Miễn Phí Cuộc Gọi 60 phút

Viettel Telecom xin trân trọng gửi tới quý khách hàng Gói cước khuyến mãi Trả sau B400  như sau: Tên gói cước: B400 Cước phí: 400.000 đ / tháng Ưu đãi được hưởng: - Miễn phí 100% các cuộc gọi nội mạng Viettel < 60 phút - Miễn Phí 100 phút gọi ngoại mạng - Miễn phí 15GB Data 3G/4G truy cập Internet tốc độ cao - Hết tốc độ cao vẫn truy cập được Internet Thủ tục đăng ký Để đăng ký gói cước Trả sau B400 Quý khách chỉ cần gửi 7 thông tin sau qua Email đăng ký…

Gói B500 Trả Sau Viettel - Miễn Phí Cuộc Gọi 60 phút + 30GB DATA

Viettel Telecom xin trân trọng gửi tới quý khách hàng Gói cước khuyến mãi Trả sau B500  như sau: Tên gói cước: B500 Cước phí: 500.000 đ / tháng Ưu đãi được hưởng: - Miễn phí 100% các cuộc gọi nội mạng Viettel < 60 phút - Miễn Phí 150 phút gọi ngoại mạng - Miễn phí 30GB Data 3G/4G truy cập Internet tốc độ cao - Hết tốc độ cao vẫn truy cập được Internet Thủ tục đăng ký Để đăng ký gói cước Trả sau B500 Quý khách chỉ cần gửi 7 thông tin sau qua Email đăng ký…