Tin Tức Viettel

Trả sau Viettel Lâm Bình, Tuyên Quang - 【Đăng ký ONLINE】

Viettel Lâm Bình, Tuyên Quang chuyên nhận Đăng ký Trả Sau cho toàn bộ khách hàng trên địa bàn Huyện Lâm Bình như: Bình An, Hồng Quang, Khuôn Hà, Lăng Can, Phúc Yên, Thổ Bình, Thượng Lâm, Xuân Lập. Tại Lâm Bình, Tuyên Quang quý khách muốn Đăng ký Trả Sau Viettel chỉ cần Gọi điện hoặc nhắn tin vào số Hotline 0977 26 5058. Trong vòng 2h sẽ có nhân viên Viettel Lâm Bình liên hệ để triển khai dịch vụ cho quý…

Trả sau Viettel Hàm Yên, Tuyên Quang - 【Đăng ký ONLINE】

Viettel Hàm Yên, Tuyên Quang chuyên nhận Đăng ký Trả Sau cho toàn bộ khách hàng trên địa bàn Huyện Hàm Yên như: thị trấn Tân Yên, Bạch Xa, Bằng Cốc, Bình Xa, Đức Ninh, Hùng Đức, Minh Dân, Minh Hương, Minh Khương, Nhân Mục, Phù Lưu, Thái Hòa, Thái Sơn, Tân Thành, Thành Long, Yên Lâm, Yên Phú, Yên Thuận. Tại Hàm Yên, Tuyên Quang quý khách muốn Đăng ký Trả Sau Viettel chỉ cần Gọi điện hoặc nhắn tin vào số…

Trả sau Viettel Chiêm Hoá, Tuyên Quang - 【Đăng ký ONLINE】

Viettel Chiêm Hoá, Tuyên Quang chuyên nhận Đăng ký Trả Sau cho toàn bộ khách hàng trên địa bàn Huyện Chiêm Hoá như: thị trấn Vĩnh Lộc, Bình Nhân, Bình Phú, Hà Lang, Hòa An, Hòa Phú, Hùng Mỹ, Kiên Đài, Kim Bình, Linh Phú, Minh Quang, Ngọc Hội, Nhân Lý, Phú Bình, Phúc Sơn, Phúc Thịnh, Tân An, Tân Mỹ, Tân Thịnh, Tri Phú, Trung Hà, Trung Hòa, Vinh Quang, Xuân Quang, Yên Lập, Yên Nguyên. Tại Chiêm Hoá, Tuyên Quang quý…

Trả sau Viettel Duyên Hải, Trà Vinh - 【Đăng ký ONLINE】

Viettel Duyên Hải, Trà Vinh chuyên nhận Đăng ký Trả Sau cho toàn bộ khách hàng trên địa bàn Huyện Duyên Hải như: thị trấn Long Thành, Đôn Châu, Đôn Xuân, Đông Hải, Long Khánh, Ngũ Lạc, Long Vĩnh. Tại Duyên Hải, Trà Vinh quý khách muốn Đăng ký Trả Sau Viettel chỉ cần Gọi điện hoặc nhắn tin vào số Hotline 0977 26 5058. Trong vòng 2h sẽ có nhân viên Viettel Duyên Hải liên hệ để triển khai dịch vụ cho quý…

Trả sau Viettel Châu Thành, Trà Vinh - 【Đăng ký ONLINE】

Viettel Châu Thành, Trà Vinh chuyên nhận Đăng ký Trả Sau cho toàn bộ khách hàng trên địa bàn Huyện Châu Thành như: thị trấn Châu Thành, Đa Lộc, Hòa Lợi, Hòa Minh, Hòa Thuận, Hưng Mỹ, Long Hòa, Lương Hòa, Lương Hòa A, Mỹ Chánh, Nguyệt Hóa, Phước Hảo, Song Lộc, Thanh Mỹ. Tại Châu Thành, Trà Vinh quý khách muốn Đăng ký Trả Sau Viettel chỉ cần Gọi điện hoặc nhắn tin vào số Hotline 0977 26 5058. Trong vòng 2h…

Trả sau Viettel Cầu Ngang, Trà Vinh - 【Đăng ký ONLINE】

Viettel Cầu Ngang, Trà Vinh chuyên nhận Đăng ký Trả Sau cho toàn bộ khách hàng trên địa bàn Huyện Cầu Ngang như: thị trấn Cầu Ngang, Mỹ Long và 13 xã: Hiệp Hòa, Hiệp Mỹ Đông, Hiệp Mỹ Tây, Kim Hòa, Long Sơn, Mỹ Hòa, Mỹ Long Bắc, Mỹ Long Nam, Nhị Trường, Thạnh Hòa Sơn, Thuận Hòa, Trường Thọ, Vĩnh Kim. Tại Cầu Ngang, Trà Vinh quý khách muốn Đăng ký Trả Sau Viettel chỉ cần Gọi điện hoặc nhắn tin…

Trả sau Viettel Cầu Kè, Trà Vinh - 【Đăng ký ONLINE】

Viettel Cầu Kè, Trà Vinh chuyên nhận Đăng ký Trả Sau cho toàn bộ khách hàng trên địa bàn Huyện Cầu Kè như: thị trấn Cầu Kè, An Phú Tân, Châu Điền, Hòa Ân, Hòa Tân, Ninh Thới, Phong Phú, Phong Thạnh, Tam Ngãi, Thạnh Phú, Thông Hòa. Tại Cầu Kè, Trà Vinh quý khách muốn Đăng ký Trả Sau Viettel chỉ cần Gọi điện hoặc nhắn tin vào số Hotline 0977 26 5058. Trong vòng 2h sẽ có nhân viên Viettel Cầu Kè liên…

Trả sau Viettel Càng Long, Trà Vinh - 【Đăng ký ONLINE】

Viettel Càng Long, Trà Vinh chuyên nhận Đăng ký Trả Sau cho toàn bộ khách hàng trên địa bàn Huyện Càng Long như: thị trấn Càng Long, An Trường, An Trường A, Bình Phú, Đại Phúc, Đại Phước, Đức Mỹ, Huyền Hội, Mỹ Cẩm, Nhị Long, Nhị Long Phú, Phương Thạnh, Tân An, Tân Bình Tại Càng Long, Trà Vinh quý khách muốn Đăng ký Trả Sau Viettel chỉ cần Gọi điện hoặc nhắn tin vào số Hotline 0977 26 5058. Trong vòng 2h…

Trả sau Viettel Duyên Hải, Trà Vinh - 【Đăng ký ONLINE】

Viettel Duyên Hải, Trà Vinh chuyên nhận Đăng ký Trả Sau cho toàn bộ khách hàng trên địa bàn Thị Xã Duyên Hải như: phường 1, 2 và 5 xã: Dân Thành, Hiệp Thạnh, Long Hữu, Long Toàn, Trường Long Hòa Tại Duyên Hải, Trà Vinh quý khách muốn Đăng ký Trả Sau Viettel chỉ cần Gọi điện hoặc nhắn tin vào số Hotline 0977 26 5058. Trong vòng 2h sẽ có nhân viên Viettel Duyên Hải liên hệ để triển khai dịch vụ cho quý…

Trả sau Viettel Tân Phước, Tiền Giang - 【Đăng ký ONLINE】

Viettel Tân Phước, Tiền Giang chuyên nhận Đăng ký Trả Sau cho toàn bộ khách hàng trên địa bàn Huyện Tân Phước như: thị trấn Mỹ Phước, Hưng Thạnh, Phú Mỹ, Phước Lập, Tân Hoà Đông, Tân Hoà Tây, Tân Hoà Thành, Tân Lập 1, Tân Lập 2, Thạnh Hoà, Thạnh Mỹ, Thạnh Tân. Tại Tân Phước, Tiền Giang quý khách muốn Đăng ký Trả Sau Viettel chỉ cần Gọi điện hoặc nhắn tin vào số Hotline 0977 26 5058. Trong vòng…

ĐĂNG KÝ TRẢ SAU ONLINE

Lưu ý: Chỉ dùng cho số di động đang là trả trước chuyển sang Trả sau. Nếu quý khách đang sử dụng Trả sau rồi thì không đăng ký làm được. Xin cảm ơn!


Đăng ký Trả Sau Viettel

Vui lòng nhập Họ tên
Bạn vui lòng nhập số điện thoại
Vui lòng nhập địa chỉ
Invalid Input
Invalid Input