Tin Tức Viettel

Trả sau Viettel Yên Bình, Yên Bái - 【Đăng ký ONLINE】

Viettel Yên Bình, Yên Bái chuyên nhận Đăng ký Trả Sau cho toàn bộ khách hàng trên địa bàn Huyện Yên Bình như: thị trấn Yên Bình, Thác Bà, Bạch Hà, Bảo Ái, Cảm Ân, Cảm Nhân, Đại Đồng, Đại Minh, Hán Đà, Mông Sơn, Mỹ Gia, Ngọc Chấn, Phú Thịnh, Phúc An, Phúc Ninh, Tân Hương, Tân Nguyên, Thịnh Hưng, Vĩnh Kiên, Vũ Linh, Xuân Lai, Xuân Long, Yên Bình, Yên Thành. Tại Yên Bình, Yên Bái quý khách muốn Đăng ký…

Trả sau Viettel Văn Yên, Yên Bái - 【Đăng ký ONLINE】

Viettel Văn Yên, Yên Bái chuyên nhận Đăng ký Trả Sau cho toàn bộ khách hàng trên địa bàn Huyện Văn Yên như: thị trấn Mậu A, An Bình, An Thịnh, Châu Quế Hạ, Châu Quế Thượng, Đại Phác, Đại Sơn, Đông An, Đông Cuông, Lâm Giang, Lang Thíp, Mậu Đông, Mỏ Vàng, Nà Hẩu, Ngòi A, Phong Dụ Hạ, Phong Dụ Thượng, Quang Minh, Tân Hợp, Viễn Sơn, Xuân Ái, Xuân Tầm, Yên Hợp, Yên Phú, Yên Thái. Tại Văn Yên, Yên…

Trả sau Viettel Văn Chấn, Yên Bái - 【Đăng ký ONLINE】

Viettel Văn Chấn, Yên Bái chuyên nhận Đăng ký Trả Sau cho toàn bộ khách hàng trên địa bàn Huyện Văn Chấn như: thị trấn Sơn Thịnh, Nông trường Liên Sơn, Nông trường Trần Phú, An Lương, Bình Thuận, Cát Thịnh, Chấn Thịnh, Đại Lịch, Đồng Khê, Gia Hội, Minh An, Nậm Búng, Nậm Lành, Nậm Mười, Nghĩa Sơn, Nghĩa Tâm, Sơn Lương, Sùng Đô, Suối Bu, Suối Giàng, Suối Quyền, Tân Thịnh, Thượng Bằng La, Tú Lệ. Tại Văn Chấn, Yên Bái…

Trả sau Viettel Trấn Yên, Yên Bái - 【Đăng ký ONLINE】

Viettel Trấn Yên, Yên Bái chuyên nhận Đăng ký Trả Sau cho toàn bộ khách hàng trên địa bàn Huyện Trấn Yên như: thị trấn Cổ Phúc, Báo Đáp, Bảo Hưng, Cường Thịnh, Đào Thịnh, Hòa Cuông, Hồng Ca, Hưng Khánh, Hưng Thịnh, Kiên Thành, Lương Thịnh, Minh Quán, Minh Quân, Nga Quán, Quy Mông, Tân Đồng, Vân Hội, Việt Cường, Việt Hồng, Việt Thành, Y Can. Tại Trấn Yên, Yên Bái quý khách muốn Đăng ký Trả Sau Viettel chỉ cần Gọi…

Trả sau Viettel Trạm Tấu, Yên Bái - 【Đăng ký ONLINE】

Viettel Trạm Tấu, Yên Bái chuyên nhận Đăng ký Trả Sau cho toàn bộ khách hàng trên địa bàn Huyện Trạm Tấu như: thị trấn Trạm Tấu, Bản Công, Bản Mù, Hát Lừu, Làng Nhì, Pá Hu, Pá Lau, Phình Hồ, Tà Si Láng, Trạm Tấu, Túc Đán, Xà Hồ. Tại Trạm Tấu, Yên Bái quý khách muốn Đăng ký Trả Sau Viettel chỉ cần Gọi điện hoặc nhắn tin vào số Hotline 0977 26 5058. Trong vòng 2h sẽ có nhân viên…

Trả sau Viettel Lục Yên, Yên Bái - 【Đăng ký ONLINE】

Viettel Lục Yên, Yên Bái chuyên nhận Đăng ký Trả Sau cho toàn bộ khách hàng trên địa bàn Huyện Lục Yên như: thị trấn Yên Thế, An Lạc, An Phú, Động Quan, Khai Trung, Khánh Hòa, Khánh Thiện, Lâm Thượng, Liễu Đô, Mai Sơn, Minh Chuẩn, Mường Lai, Minh Tiến, Phan Thanh, Phúc Lợi, Tân Lập, Tân Lĩnh, Tân Phượng, Tô Mậu, Trúc Lâu, Trung Tâm, Vĩnh Lạc, Minh Xuân, Yên Thắng. Tại Lục Yên, Yên Bái quý khách muốn Đăng ký Trả…

Trả sau Viettel Nghĩa Lộ, Yên Bái - 【Đăng ký ONLINE】

Viettel Nghĩa Lộ, Yên Bái chuyên nhận Đăng ký Trả Sau cho toàn bộ khách hàng trên địa bàn Thị Xã Nghĩa Lộ như: Cầu Thia, Pú Trạng, Tân An, Trung Tâm và 10 xã: Hạnh Sơn, Nghĩa An, Nghĩa Lộ, Nghĩa Lợi, Nghĩa Phúc, Phù Nham, Phúc Sơn, Sơn A, Thạch Lương, Thanh Lương. Tại Nghĩa Lộ, Yên Bái quý khách muốn Đăng ký Trả Sau Viettel chỉ cần Gọi điện hoặc nhắn tin vào số Hotline 0977 26 5058. Trong vòng 2h…

Trả sau Viettel Yên Sơn, Tuyên Quang - 【Đăng ký ONLINE】

Viettel Yên Sơn, Tuyên Quang chuyên nhận Đăng ký Trả Sau cho toàn bộ khách hàng trên địa bàn Huyện Yên Sơn như: Chân Sơn, Chiêu Yên, Công Đa, Đạo Viện, Đội Bình, Hoàng Khai, Hùng Lợi, Kiến Thiết, Kim Quan, Lang Quán, Lực Hành, Mỹ Bằng, Nhữ Hán, Nhữ Khê, Phú Thịnh, Phúc Ninh, Quý Quân, Tân Long, Tân Tiến, Thái Bình, Thắng Quân (huyện lỵ), Tiến Bộ, Trung Minh, Trung Môn, Trung Sơn, Trung Trực, Tứ Quận, Xuân Vân. Tại Yên…

Trả sau Viettel Sơn Dương, Tuyên Quang - 【Đăng ký ONLINE】

Viettel Sơn Dương, Tuyên Quang chuyên nhận Đăng ký Trả Sau cho toàn bộ khách hàng trên địa bàn Huyện Sơn Dương như: thị trấn Sơn Dương, Bình Yên, Cấp Tiến, Chi Thiết, Đại Phú, Đông Lợi, Đồng Quý, Đông Thọ, Hào Phú, Hồng Lạc, Hợp Hòa, Hợp Thành, Kháng Nhật, Lương Thiện, Minh Thanh, Ninh Lai, Phú Lương, Phúc Ứng, Quyết Thắng, Sơn Nam, Tam Đa, Tân Thanh, Tân Trào, Thiện Kế, Thương Ấm, Trung Yên, Trường Sinh, Tú Thịnh, Văn Phú,…

Trả sau Viettel Na Hang, Tuyên Quang - 【Đăng ký ONLINE】

Viettel Na Hang, Tuyên Quang chuyên nhận Đăng ký Trả Sau cho toàn bộ khách hàng trên địa bàn Huyện Na Hang như: thị trấn Na Hang, Côn Lôn, Đà Vị, Hồng Thái, Khâu Tinh, Năng Khả, Sinh Long, Sơn Phú, Thanh Tương, Thượng Giáp, Thượng Nông, Yên Hoa. Tại Na Hang, Tuyên Quang quý khách muốn Đăng ký Trả Sau Viettel chỉ cần Gọi điện hoặc nhắn tin vào số Hotline 0977 26 5058. Trong vòng 2h sẽ có nhân viên…

ĐĂNG KÝ TRẢ SAU ONLINE

Lưu ý: Chỉ dùng cho số di động đang là trả trước chuyển sang Trả sau. Nếu quý khách đang sử dụng Trả sau rồi thì không đăng ký làm được. Xin cảm ơn!


Đăng ký Trả Sau Viettel

Vui lòng nhập Họ tên
Bạn vui lòng nhập số điện thoại
Vui lòng nhập địa chỉ
Invalid Input
Invalid Input