Tin Tức Viettel

Trả sau Viettel Sông Cầu, Phú Yên - 【Đăng ký ONLINE】

Viettel Sông Cầu, Phú Yên chuyên nhận Đăng ký Trả Sau cho toàn bộ khách hàng trên địa bàn Thị Xã Sông Cầu như: Xuân Đài, Xuân Phú, Xuân Thành, Xuân Yên và 9 xã: Xuân Bình, Xuân Cảnh, Xuân Hải, Xuân Lâm, Xuân Lộc, Xuân Phương, Xuân Thịnh, Xuân Thọ 1, Xuân Thọ 2. Tại Sông Cầu, Phú Yên quý khách muốn Đăng ký Trả Sau Viettel chỉ cần Gọi điện hoặc nhắn tin vào số Hotline 0977 26 5058. Trong vòng 2h…

Trả sau Viettel Tuy Hoà, Phú Yên - 【Đăng ký ONLINE】

Viettel Tuy Hoà, Phú Yên chuyên nhận Đăng ký Trả Sau cho toàn bộ khách hàng trên địa bàn Thành Phố Tuy Hoà như: phường 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Phú Đông, Phú Lâm, Phú Thạnh và 4 xã: An Phú, Bình Kiến, Bình Ngọc, Hòa Kiến. Tại Tuy Hoà, Phú Yên quý khách muốn Đăng ký Trả Sau Viettel chỉ cần Gọi điện hoặc nhắn tin vào số Hotline 0977 26 5058. Trong vòng 2h sẽ có nhân viên…

Trả sau Viettel Yên Lập, Phú Thọ - 【Đăng ký ONLINE】

Viettel Yên Lập, Phú Thọ chuyên nhận Đăng ký Trả Sau cho toàn bộ khách hàng trên địa bàn Huyện Yên Lập như: thị trấn Yên Lập, Đồng Lạc, Đồng Thịnh, Hưng Long, Lương Sơn, Minh Hòa, Mỹ Lung, Mỹ Lương, Nga Hoàng, Ngọc Đồng, Ngọc Lập, Phúc Khánh, Thượng Long, Trung Sơn, Xuân An, Xuân Thủy, Xuân Viên. Tại Yên Lập, Phú Thọ quý khách muốn Đăng ký Trả Sau Viettel chỉ cần Gọi điện hoặc nhắn tin vào số Hotline 0977 26…

Trả sau Viettel Thanh Sơn, Phú Thọ - 【Đăng ký ONLINE】

Viettel Thanh Sơn, Phú Thọ chuyên nhận Đăng ký Trả Sau cho toàn bộ khách hàng trên địa bàn Huyện Thanh Sơn như: thị trấn Thanh Sơn, Cự Đồng, Cự Thắng, Địch Quả, Đông Cửu, Giáp Lai, Hương Cần, Khả Cửu, Lương Nha, Sơn Hùng, Tân Lập, Tân Minh, Tất Thắng, Thạch Khoán, Thắng Sơn, Thục Luyện, Thượng Cửu, Tinh Nhuệ, Văn Miếu, Võ Miếu, Yên Lãng, Yên Lương, Yên Sơn. Tại Thanh Sơn, Phú Thọ quý khách muốn Đăng ký Trả Sau Viettel…

Trả sau Viettel Thanh Ba, Phú Thọ - 【Đăng ký ONLINE】

Viettel Thanh Ba, Phú Thọ chuyên nhận Đăng ký Trả Sau cho toàn bộ khách hàng trên địa bàn Huyện Thanh Ba như: thị trấn Thanh Ba, Chí Tiên, Đại An, Đỗ Sơn, Đỗ Xuyên, Đông Lĩnh, Đông Thành, Đồng Xuân, Hanh Cù, Hoàng Cương, Khải Xuân, Lương Lỗ, Mạn Lạn, Ninh Dân, Quảng Yên, Sơn Cương, Thanh Hà, Vân Lĩnh, Võ Lao. Tại Thanh Ba, Phú Thọ quý khách muốn Đăng ký Trả Sau Viettel chỉ cần Gọi điện hoặc nhắn tin vào…

Trả sau Viettel Tân Sơn, Phú Thọ - 【Đăng ký ONLINE】

Viettel Tân Sơn, Phú Thọ chuyên nhận Đăng ký Trả Sau cho toàn bộ khách hàng trên địa bàn Huyện Tân Sơn như: Đồng Sơn, Kiệt Sơn, Kim Thượng, Lai Đồng, Long Cốc, Minh Đài, Mỹ Thuận, Tam Thanh, Tân Phú (huyện lỵ), Tân Sơn, Thạch Kiệt, Thu Cúc, Thu Ngạc, Văn Luông, Vinh Tiền, Xuân Đài, Xuân Sơn. Tại Tân Sơn, Phú Thọ quý khách muốn Đăng ký Trả Sau Viettel chỉ cần Gọi điện hoặc nhắn tin vào số Hotline 0977 26 5058. Trong vòng 2h sẽ có nhân viên Viettel Tân Sơn liên hệ để triển khai dịch vụ…

Trả sau Viettel Tam Nông, Phú Thọ - 【Đăng ký ONLINE】

Viettel Tam Nông, Phú Thọ chuyên nhận Đăng ký Trả Sau cho toàn bộ khách hàng trên địa bàn Huyện Tam Nông như: Thị Trấn Hưng Hóa, Bắc Sơn, Dân Quyền, Dị Nậu, Hiền Quan, Hương Nộn, Lam Sơn, Quang Húc, Tề Lễ, Thanh Uyên, Thọ Văn, Vạn Xuân. Tại Tam Nông, Phú Thọ quý khách muốn Đăng ký Trả Sau Viettel chỉ cần Gọi điện hoặc nhắn tin vào số Hotline 0977 26 5058. Trong vòng 2h sẽ có nhân viên Viettel Tam Nông…

Trả sau Viettel Phù Ninh, Phú Thọ - 【Đăng ký ONLINE】

Viettel Phù Ninh, Phú Thọ chuyên nhận Đăng ký Trả Sau cho toàn bộ khách hàng trên địa bàn Huyện Phù Ninh như: Thị Trấn Phong Châu, An Đạo, Bảo Thanh, Bình Phú, Gia Thanh, Hạ Giáp, Lệ Mỹ, Liên Hoa, Phú Lộc, Phú Mỹ, Phú Nham, Phù Ninh, Tiên Du, Tiên Phú, Trạm Thản, Trị Quận, Trung Giáp. Tại Phù Ninh, Phú Thọ quý khách muốn Đăng ký Trả Sau Viettel chỉ cần Gọi điện hoặc nhắn tin vào số Hotline 0977 26…

Trả sau Viettel Lâm Thao, Phú Thọ - 【Đăng ký ONLINE】

Viettel Lâm Thao, Phú Thọ chuyên nhận Đăng ký Trả Sau cho toàn bộ khách hàng trên địa bàn Huyện Lâm Thao như: Thị Trấn Lâm Thao, Hùng Sơn, Bản Nguyên, Cao Xá, Phùng Nguyên, Sơn Vi, Thạch Sơn, Tiên Kiên, Tứ Xã, Vĩnh Lại, Xuân Huy, Xuân Lũng. Tại Lâm Thao, Phú Thọ quý khách muốn Đăng ký Trả Sau Viettel chỉ cần Gọi điện hoặc nhắn tin vào số Hotline 0977 26 5058. Trong vòng 2h sẽ có nhân viên Viettel Lâm…

Trả sau Viettel Hạ Hoà, Phú Thọ - 【Đăng ký ONLINE】

Viettel Hạ Hoà, Phú Thọ chuyên nhận Đăng ký Trả Sau cho toàn bộ khách hàng trên địa bàn Huyện Hạ Hoà như: Thị Trấn Hạ Hòa, Ấm Hạ, Bằng Giã, Đại Phạm, Đan Thượng, Gia Điền, Hà Lương, Hiền Lương, Hương Xạ, Lang Sơn, Minh Côi, Minh Hạc, Phương Viên, Tứ Hiệp, Văn Lang, Vĩnh Chân, Vô Tranh, Xuân Áng, Yên Kỳ, Yên Luật. Tại Hạ Hoà, Phú Thọ quý khách muốn Đăng ký Trả Sau Viettel chỉ cần Gọi điện hoặc nhắn…

ĐĂNG KÝ TRẢ SAU ONLINE

Lưu ý: Chỉ dùng cho số di động đang là trả trước chuyển sang Trả sau. Nếu quý khách đang sử dụng Trả sau rồi thì không đăng ký làm được. Xin cảm ơn!


Đăng ký Trả Sau Viettel

Vui lòng nhập Họ tên
Bạn vui lòng nhập số điện thoại
Vui lòng nhập địa chỉ
Invalid Input
Invalid Input