Tin Tức Viettel

Trả sau Viettel Lệ Thuỷ, Quảng Bình - 【Đăng ký ONLINE】

Viettel Lệ Thuỷ, Quảng Bình chuyên nhận Đăng ký Trả Sau cho toàn bộ khách hàng trên địa bàn Huyện Lệ Thuỷ như: Kiến Giang, Nông trường Lệ Ninh, An Thuỷ, Cam Thủy, Dương Thủy, Hoa Thủy, Hồng Thủy, Hưng Thủy, Kim Thủy, Lâm Thủy, Liên Thủy, Lộc Thủy, Mai Thủy, Mỹ Thủy, Ngân Thủy, Ngư Thủy, Ngư Thủy Bắc, Phong Thủy, Phú Thủy, Sen Thủy, Sơn Thủy, Tân Thủy, Thái Thủy, Thanh Thủy, Trường Thủy, Xuân Thủy. Tại Lệ Thuỷ, Quảng Bình quý…

Trả sau Viettel Bố Trạch, Quảng Bình - 【Đăng ký ONLINE】

Viettel Bố Trạch, Quảng Bình chuyên nhận Đăng ký Trả Sau cho toàn bộ khách hàng trên địa bàn Huyện Bố Trạch như: Hoàn Lão, Phong Nha, Nông trường Việt Trung và 25 xã: Bắc Trạch, Cự Nẫm, Đại Trạch, Đồng Trạch, Đức Trạch, Hạ Trạch, Hải Phú, Hoà Trạch, Hưng Trạch, Lâm Trạch, Liên Trạch, Lý Trạch, Mỹ Trạch, Nam Trạch, Nhân Trạch, Phú Định, Phúc Trạch, Sơn Lộc, Tân Trạch, Tây Trạch, Thanh Trạch, Thượng Trạch, Trung Trạch, Vạn Trạch, Xuân…

Trả sau Viettel Ba Đồn, Quảng Bình - 【Đăng ký ONLINE】

Viettel Ba Đồn, Quảng Bình chuyên nhận Đăng ký Trả Sau cho toàn bộ khách hàng trên địa bàn Thị Xã Ba Đồn như: Ba Đồn, Quảng Long, Quảng Phong, Quảng Phúc, Quảng Thọ, Quảng Thuận và 10 xã: Quảng Hải, Quảng Hòa, Quảng Lộc, Quảng Minh, Quảng Sơn, Quảng Tân, Quảng Thủy, Quảng Tiên, Quảng Trung, Quảng Văn. Tại Ba Đồn, Quảng Bình quý khách muốn Đăng ký Trả Sau Viettel chỉ cần Gọi điện hoặc nhắn tin vào số Hotline 0977 26…

Trả sau Viettel Đồng Hới, Quảng Bình - 【Đăng ký ONLINE】

Viettel Đồng Hới, Quảng Bình chuyên nhận Đăng ký Trả Sau cho toàn bộ khách hàng trên địa bàn Thành Phố Đồng Hới như: Bắc Lý, Bắc Nghĩa, Đồng Hải, Đồng Phú, Đồng Sơn, Đức Ninh Đông, Hải Thành, Nam Lý, Phú Hải và 6 xã: Bảo Ninh, Đức Ninh, Lộc Ninh, Nghĩa Ninh, Quang Phú, Thuận Đức. Tại Đồng Hới, Quảng Bình quý khách muốn Đăng ký Trả Sau Viettel chỉ cần Gọi điện hoặc nhắn tin vào số Hotline 0977 26 5058.…

Trả sau Viettel Tuy Hoà, Phú Yên - 【Đăng ký ONLINE】

Viettel Tuy Hoà, Phú Yên chuyên nhận Đăng ký Trả Sau cho toàn bộ khách hàng trên địa bàn Huyện Tuy Hoà như: thị trấn Phú Thứ, Hòa Bình 1, Hòa Đồng, Hòa Mỹ Đông, Hòa Mỹ Tây, Hòa Phong, Hòa Phú, Hòa Tân Tây, Hòa Thịnh, Sơn Thành Đông, Sơn Thành Tây. Tại Tuy Hoà, Phú Yên quý khách muốn Đăng ký Trả Sau Viettel chỉ cần Gọi điện hoặc nhắn tin vào số Hotline 0977 26 5058. Trong vòng 2h sẽ có nhân…

Trả sau Viettel Sông Hinh, Phú Yên - 【Đăng ký ONLINE】

Viettel Sông Hinh, Phú Yên chuyên nhận Đăng ký Trả Sau cho toàn bộ khách hàng trên địa bàn Huyện Sông Hinh như: thị trấn Hai Riêng, Đức Bình Đông, Đức Bình Tây, Ea Bá, Ea Bar, Ea Bia, Ea Lâm, Ea Ly, Ea Trol, Sơn Giang, Sông Hinh. Tại Sông Hinh, Phú Yên quý khách muốn Đăng ký Trả Sau Viettel chỉ cần Gọi điện hoặc nhắn tin vào số Hotline 0977 26 5058. Trong vòng 2h sẽ có nhân viên Viettel Sông Hinh liên…

Trả sau Viettel Sơn Hoà, Phú Yên - 【Đăng ký ONLINE】

Viettel Sơn Hoà, Phú Yên chuyên nhận Đăng ký Trả Sau cho toàn bộ khách hàng trên địa bàn Huyện Sơn Hoà như: thị trấn Củng Sơn, Cà Lúi, Ea Chà Rang, Krông Pa, Phước Tân, Sơn Định, Sơn Hà, Sơn Hội, Sơn Long, Sơn Nguyên, Sơn Phước, Sơn Xuân, Suối Bạc, Suối Trai. Tại Sơn Hoà, Phú Yên quý khách muốn Đăng ký Trả Sau Viettel chỉ cần Gọi điện hoặc nhắn tin vào số Hotline 0977 26 5058. Trong vòng 2h sẽ có…

Trả sau Viettel Phú Hoà, Phú Yên - 【Đăng ký ONLINE】

Viettel Phú Hoà, Phú Yên chuyên nhận Đăng ký Trả Sau cho toàn bộ khách hàng trên địa bàn Huyện Phú Hoà như: thị trấn Phú Hòa, Hòa An, Hòa Định Đông, Hòa Định Tây, Hòa Hội, Hòa Quang Bắc, Hòa Quang Nam, Hòa Thắng, Hòa Trị. Tại Phú Hoà, Phú Yên quý khách muốn Đăng ký Trả Sau Viettel chỉ cần Gọi điện hoặc nhắn tin vào số Hotline 0977 26 5058. Trong vòng 2h sẽ có nhân viên Viettel Phú Hoà liên hệ để…

Trả sau Viettel Đồng Xuân, Phú Yên - 【Đăng ký ONLINE】

Viettel Đồng Xuân, Phú Yên chuyên nhận Đăng ký Trả Sau cho toàn bộ khách hàng trên địa bàn Huyện Đồng Xuân như: thị trấn La Hai, Đa Lộc, Phú Mỡ, Xuân Lãnh, Xuân Long, Xuân Phước, Xuân Quang 1, Xuân Quang 2, Xuân Quang 3, Xuân Sơn Nam, Xuân Sơn Bắc. Tại Đồng Xuân, Phú Yên quý khách muốn Đăng ký Trả Sau Viettel chỉ cần Gọi điện hoặc nhắn tin vào số Hotline 0977 26 5058. Trong vòng 2h sẽ có nhân viên…

Trả sau Viettel Đông Hoà, Phú Yên - 【Đăng ký ONLINE】

Viettel Đông Hoà, Phú Yên chuyên nhận Đăng ký Trả Sau cho toàn bộ khách hàng trên địa bàn Huyện Đông Hoà như: thị trấn Hòa Vinh , Hòa Hiệp Trung và 8 xã: Hòa Hiệp Bắc, Hòa Hiệp Nam, Hòa Tâm, Hòa Tân Đông, Hòa Thành, Hòa Xuân Đông, Hòa Xuân Nam, Hòa Xuân Tây. Tại Đông Hoà, Phú Yên quý khách muốn Đăng ký Trả Sau Viettel chỉ cần Gọi điện hoặc nhắn tin vào số Hotline 0977 26 5058. Trong vòng…

ĐĂNG KÝ TRẢ SAU ONLINE

Lưu ý: Chỉ dùng cho số di động đang là trả trước chuyển sang Trả sau. Nếu quý khách đang sử dụng Trả sau rồi thì không đăng ký làm được. Xin cảm ơn!


Đăng ký Trả Sau Viettel

Vui lòng nhập Họ tên
Bạn vui lòng nhập số điện thoại
Vui lòng nhập địa chỉ
Invalid Input
Invalid Input