Tin Tức Viettel

Trả sau Viettel Hướng Hoá, Quảng Trị - 【Đăng ký ONLINE】

Viettel Hướng Hoá, Quảng Trị chuyên nhận Đăng ký Trả Sau cho toàn bộ khách hàng trên địa bàn Huyện Hướng Hoá như: thị trấn Khe Sanh, Lao Bảo, A Dơi, Ba Tầng, Húc, Hướng Lập, Hướng Linh, Hướng Lộc, Hướng Phùng, Hướng Sơn, Hướng Tân, Hướng Việt, Lìa, Tân Hợp, Tân Lập, Tân Liên, Tân Long, Tân Thành, Thanh, Thuận, Xy. Tại Hướng Hoá, Quảng Trị quý khách muốn Đăng ký Trả Sau Viettel chỉ cần Gọi điện hoặc nhắn tin vào số Hotline…

Trả sau Viettel Hải Lăng, Quảng Trị - 【Đăng ký ONLINE】

Viettel Hải Lăng, Quảng Trị chuyên nhận Đăng ký Trả Sau cho toàn bộ khách hàng trên địa bàn Huyện Hải Lăng như: thị trấn Diên Sanh, Hải An, Hải Ba, Hải Chánh, Hải Dương, Hải Định, Hải Hưng, Hải Khê, Hải Lâm, Hải Phong, Hải Phú, Hải Quế, Hải Quy, Hải Sơn, Hải Thượng, Hải Trường. Tại Hải Lăng, Quảng Trị quý khách muốn Đăng ký Trả Sau Viettel chỉ cần Gọi điện hoặc nhắn tin vào số Hotline 0977 26 5058. Trong vòng…

Trả sau Viettel Gio Linh, Quảng Trị - 【Đăng ký ONLINE】

Viettel Gio Linh, Quảng Trị chuyên nhận Đăng ký Trả Sau cho toàn bộ khách hàng trên địa bàn Huyện Gio Linh như: thị trấn Gio Linh, Cửa Việt, Gio An, Gio Châu, Gio Hải, Gio Mai, Gio Mỹ, Gio Quang, Gio Sơn, Gio Việt, Hải Thái, Linh Hải, Linh Trường, Phong Bình, Trung Giang, Trung Hải, Trung Sơn. Tại Gio Linh, Quảng Trị quý khách muốn Đăng ký Trả Sau Viettel chỉ cần Gọi điện hoặc nhắn tin vào số Hotline 0977 26 5058.…

Trả sau Viettel Cam Lộ, Quảng Trị - 【Đăng ký ONLINE】

Viettel Cam Lộ, Quảng Trị chuyên nhận Đăng ký Trả Sau cho toàn bộ khách hàng trên địa bàn Huyện Cam Lộ như: thị trấn Cam Lộ, Cam Chính, Cam Hiếu, Cam Nghĩa, Cam Thành, Cam Thủy, Cam Tuyền, Thanh An. Tại Cam Lộ, Quảng Trị quý khách muốn Đăng ký Trả Sau Viettel chỉ cần Gọi điện hoặc nhắn tin vào số Hotline 0977 26 5058. Trong vòng 2h sẽ có nhân viên Viettel Cam Lộ liên hệ để triển khai dịch vụ cho quý…

Trả sau Viettel Đông Hà, Quảng Trị - 【Đăng ký ONLINE】

Viettel Đông Hà, Quảng Trị chuyên nhận Đăng ký Trả Sau cho toàn bộ khách hàng trên địa bàn Thành Phố Đông Hà như: phường 1, 2, 3, 4, 5, Đông Giang, Đông Lễ, Đông Lương, Đông Thanh. Tại Đông Hà, Quảng Trị quý khách muốn Đăng ký Trả Sau Viettel chỉ cần Gọi điện hoặc nhắn tin vào số Hotline 0977 26 5058. Trong vòng 2h sẽ có nhân viên Viettel Đông Hà liên hệ để triển khai dịch vụ cho quý khách. DANH…

Trả sau Viettel Ba Chẽ, Quảng Ninh - 【Đăng ký ONLINE】

Viettel Ba Chẽ, Quảng Ninh chuyên nhận Đăng ký Trả Sau cho toàn bộ khách hàng trên địa bàn Huyện Ba Chẽ như: thị trấn Ba Chẽ, Đạp Thanh, Đồn Đạc, Lương Mông, Minh Cầm, Nam Sơn, Thanh Lâm, Thanh Sơn. Tại Ba Chẽ, Quảng Ninh quý khách muốn Đăng ký Trả Sau Viettel chỉ cần Gọi điện hoặc nhắn tin vào số Hotline 0977 26 5058. Trong vòng 2h sẽ có nhân viên Viettel Ba Chẽ liên hệ để triển khai dịch vụ cho…

Trả sau Viettel Đầm Hà, Quảng Ninh - 【Đăng ký ONLINE】

Viettel Đầm Hà, Quảng Ninh chuyên nhận Đăng ký Trả Sau cho toàn bộ khách hàng trên địa bàn Huyện Đầm Hà như: thị trấn Đầm Hà, Đại Bình, Đầm Hà, Dực Yên, Quảng An, Quảng Lâm, Quảng Tân, Tân Bình, Tân Lập. Tại Đầm Hà, Quảng Ninh quý khách muốn Đăng ký Trả Sau Viettel chỉ cần Gọi điện hoặc nhắn tin vào số Hotline 0977 26 5058. Trong vòng 2h sẽ có nhân viên Viettel Đầm Hà liên hệ để triển khai dịch…

Trả sau Viettel Hải Hà, Quảng Ninh - 【Đăng ký ONLINE】

Viettel Hải Hà, Quảng Ninh chuyên nhận Đăng ký Trả Sau cho toàn bộ khách hàng trên địa bàn Huyện Hải Hà như: thị trấn Quảng Hà, Cái Chiên, Đường Hoa, Quảng Minh, Quảng Thành, Quảng Chính, Quảng Phong, Quảng Long, Quảng Sơn, Quảng Đức, Quảng Thịnh. Tại Hải Hà, Quảng Ninh quý khách muốn Đăng ký Trả Sau Viettel chỉ cần Gọi điện hoặc nhắn tin vào số Hotline 0977 26 5058. Trong vòng 2h sẽ có nhân viên Viettel Hải Hà liên hệ…

Trả sau Viettel Tiên Yên, Quảng Ninh - 【Đăng ký ONLINE】

Viettel Tiên Yên, Quảng Ninh chuyên nhận Đăng ký Trả Sau cho toàn bộ khách hàng trên địa bàn Huyện Tiên Yên như: thị trấn Tiên Yên, Đại Dực, Điền Xá, Đông Hải, Đông Ngũ, Đồng Rui, Hà Lâu, Hải Lạng, Phong Dụ, Tiên Lãng, Yên Than. Tại Tiên Yên, Quảng Ninh quý khách muốn Đăng ký Trả Sau Viettel chỉ cần Gọi điện hoặc nhắn tin vào số Hotline 0977 26 5058. Trong vòng 2h sẽ có nhân viên Viettel Tiên Yên liên hệ…

Trả sau Viettel Vân Đồn, Quảng Ninh - 【Đăng ký ONLINE】

Viettel Vân Đồn, Quảng Ninh chuyên nhận Đăng ký Trả Sau cho toàn bộ khách hàng trên địa bàn Huyện Vân Đồn như: thị trấn Cái Rồng, Bản Sen, Bình Dân, Đài Xuyên, Ðoàn Kết, Ðông Xá, Hạ Long, Minh Châu, Ngọc Vừng, Quan Lạn, Thắng Lợi, Vạn Yên. Tại Vân Đồn, Quảng Ninh quý khách muốn Đăng ký Trả Sau Viettel chỉ cần Gọi điện hoặc nhắn tin vào số Hotline 0977 26 5058. Trong vòng 2h sẽ có nhân viên Viettel Vân Đồn liên…

ĐĂNG KÝ TRẢ SAU ONLINE

Lưu ý: Chỉ dùng cho số di động đang là trả trước chuyển sang Trả sau. Nếu quý khách đang sử dụng Trả sau rồi thì không đăng ký làm được. Xin cảm ơn!


Đăng ký Trả Sau Viettel

Vui lòng nhập Họ tên
Bạn vui lòng nhập số điện thoại
Vui lòng nhập địa chỉ
Invalid Input
Invalid Input