Tin Tức Viettel

Trả sau Viettel Sốp Cộp, Sơn La - 【Đăng ký ONLINE】

Viettel Sốp Cộp, Sơn La chuyên nhận Đăng ký Trả Sau cho toàn bộ khách hàng trên địa bàn Huyện Sốp Cộp như: thị trấn Dồm Cang, Mường Lạn, Mường Lèo, Mường Và, Nậm Lạnh, Púng Bánh, Sam Kha, Sốp Cộp Tại Sốp Cộp, Sơn La quý khách muốn Đăng ký Trả Sau Viettel chỉ cần Gọi điện hoặc nhắn tin vào số Hotline 0977 26 5058. Trong vòng 2h sẽ có nhân viên Viettel Sốp Cộp liên hệ để triển khai dịch vụ cho quý…

Trả sau Viettel Sông Mã, Sơn La - 【Đăng ký ONLINE】

Viettel Sông Mã, Sơn La chuyên nhận Đăng ký Trả Sau cho toàn bộ khách hàng trên địa bàn Huyện Sông Mã như: thị trấn Sông Mã, Bó Sinh, Chiềng Cang, Chiềng En, Chiềng Khoong, Chiềng Khương, Chiềng Phung, Chiềng Sơ, Đứa Mòn, Huổi Một, Mường Cai, Mường Hung, Mường Lầm, Mường Sai, Nà Nghịu, Nậm Mằn, Nậm Ty, Pú Bẩu, Yên Hưng. Tại Sông Mã, Sơn La quý khách muốn Đăng ký Trả Sau Viettel chỉ cần Gọi điện hoặc nhắn tin vào…

Trả sau Viettel Quỳnh Nhai, Sơn La - 【Đăng ký ONLINE】

Viettel Quỳnh Nhai, Sơn La chuyên nhận Đăng ký Trả Sau cho toàn bộ khách hàng trên địa bàn Huyện Quỳnh Nhai như: Cà Nàng, Chiềng Bằng, Chiềng Khay, Chiềng Khoang, Chiềng Ơn, Mường Chiên, Mường Giàng, Mường Giôn, Mường Sại, Nặm Ét, Pá Ma Pha Khinh. Tại Quỳnh Nhai, Sơn La quý khách muốn Đăng ký Trả Sau Viettel chỉ cần Gọi điện hoặc nhắn tin vào số Hotline 0977 26 5058. Trong vòng 2h sẽ có nhân viên Viettel Quỳnh Nhai liên hệ…

Trả sau Viettel Phù Yên, Sơn La - 【Đăng ký ONLINE】

Viettel Phù Yên, Sơn La chuyên nhận Đăng ký Trả Sau cho toàn bộ khách hàng trên địa bàn Huyện Phù Yên như: thị trấn Phù Yên, Bắc Phong, Đá Đỏ, Gia Phù, Huy Bắc, Huy Hạ, Huy Tân, Huy Thượng, Huy Tường, Kim Bon, Mường Bang, Mường Cơi, Mường Do, Mường Lang, Mường Thải, Nam Phong, Quang Huy, Sập Xa, Suối Bau, Suối Tọ, Tân Lang, Tân Phong, Tường Hạ, Tường Phong, Tường Phù, Tường Thượng, Tường Tiến. Tại Phù Yên, Sơn La quý…

Trả sau Viettel Mường La, Sơn La - 【Đăng ký ONLINE】

Viettel Mường La, Sơn La chuyên nhận Đăng ký Trả Sau cho toàn bộ khách hàng trên địa bàn Huyện Mường La như: thị trấn Ít Ong, Chiềng Ân, Chiềng Công, Chiềng Hoa, Chiềng Lao, Chiềng Muôn, Chiềng San, Hua Trai, Mường Bú, Mường Chùm, Mường Trai, Nậm Giôn, Nậm Păm, Ngọc Chiến, Pi Toong, Tạ Bú. Tại Mường La, Sơn La quý khách muốn Đăng ký Trả Sau Viettel chỉ cần Gọi điện hoặc nhắn tin vào số Hotline 0977 26 5058. Trong vòng…

Trả sau Viettel Mộc Châu, Sơn La - 【Đăng ký ONLINE】

Viettel Mộc Châu, Sơn La chuyên nhận Đăng ký Trả Sau cho toàn bộ khách hàng trên địa bàn Huyện Mộc Châu như: thị trấn Mộc Châu, Nông trường Mộc Châu và 13 xã: Chiềng Hắc, Chiềng Khừa, Chiềng Sơn, Đông Sang, Hua Păng, Lóng Sập, Mường Sang, Nà Mường, Phiêng Luông, Quy Hướng, Tân Hợp, Tân Lập và Tà Lại. Tại Mộc Châu, Sơn La quý khách muốn Đăng ký Trả Sau Viettel chỉ cần Gọi điện hoặc nhắn tin vào số Hotline 0977…

Trả sau Viettel Mai Sơn, Sơn La - 【Đăng ký ONLINE】

Viettel Mai Sơn, Sơn La chuyên nhận Đăng ký Trả Sau cho toàn bộ khách hàng trên địa bàn Huyện Mai Sơn như: thị trấn Hát Lót, Chiềng Ban, Chiềng Chăn, Chiềng Chung, Chiềng Dong, Chiềng Kheo, Chiềng Lương, Chiềng Mai, Chiềng Mung, Chiềng Nơi, Chiềng Sung, Chiềng Ve, Cò Nòi, Hát Lót, Mường Bằng, Mường Bon, Mường Chanh, Nà Bó, Nà Ớt, Phiêng Cằm, Phiêng Pằn, Tà Hộc. Tại Mai Sơn, Sơn La quý khách muốn Đăng ký Trả Sau Viettel chỉ cần Gọi…

Trả sau Viettel Bắc Yên, Sơn La - 【Đăng ký ONLINE】

Viettel Bắc Yên, Sơn La chuyên nhận Đăng ký Trả Sau cho toàn bộ khách hàng trên địa bàn Huyện Bắc Yên như: thị trấn Bắc Yên, Chiềng Sại, Chim Vàn, Hang Chú, Háng Đồng, Hồng Ngài, Hua Nhàn, Làng Chếu, Mường Khoa, Pắc Ngà, Phiêng Ban, Phiêng Côn, Song Pe, Tạ Khoa, Tà Xùa, Xím Vàng. Tại Bắc Yên, Sơn La quý khách muốn Đăng ký Trả Sau Viettel chỉ cần Gọi điện hoặc nhắn tin vào số Hotline 0977 26 5058. Trong vòng…

Trả sau Viettel Vĩnh Linh, Quảng Trị - 【Đăng ký ONLINE】

Viettel Vĩnh Linh, Quảng Trị chuyên nhận Đăng ký Trả Sau cho toàn bộ khách hàng trên địa bàn Huyện Vĩnh Linh như: thị trấn Hồ Xá, Bến Quan, Cửa Tùng, Hiền Thành, Kim Thạch, Trung Nam, Vĩnh Chấp, Vĩnh Giang, Vĩnh Hà, Vĩnh Hòa, Vĩnh Khê, Vĩnh Lâm, Vĩnh Long, Vĩnh Ô, Vĩnh Sơn, Vĩnh Thái, Vĩnh Thủy, Vĩnh Tú. Tại Vĩnh Linh, Quảng Trị quý khách muốn Đăng ký Trả Sau Viettel chỉ cần Gọi điện hoặc nhắn tin vào số Hotline 0977…

Trả sau Viettel Triệu Phong, Quảng Trị - 【Đăng ký ONLINE】

Viettel Triệu Phong, Quảng Trị chuyên nhận Đăng ký Trả Sau cho toàn bộ khách hàng trên địa bàn Huyện Triệu Phong như: thị trấn Ái Tử, Triệu Ái, Triệu An, Triệu Đại, Triệu Độ, Triệu Giang, Triệu Hòa, Triệu Lăng, Triệu Long, Triệu Phước, Triệu Sơn, Triệu Tài, Triệu Thành, Triệu Thuận, Triệu Thượng, Triệu Trạch, Triệu Trung, Triệu Vân. Tại Triệu Phong, Quảng Trị quý khách muốn Đăng ký Trả Sau Viettel chỉ cần Gọi điện hoặc nhắn tin vào số Hotline 0977…

ĐĂNG KÝ TRẢ SAU ONLINE

Lưu ý: Chỉ dùng cho số di động đang là trả trước chuyển sang Trả sau. Nếu quý khách đang sử dụng Trả sau rồi thì không đăng ký làm được. Xin cảm ơn!


Đăng ký Trả Sau Viettel

Vui lòng nhập Họ tên
Bạn vui lòng nhập số điện thoại
Vui lòng nhập địa chỉ
Invalid Input
Invalid Input